Aktivity projektu

 1. Úvodná konferencia – stretnutie vedenia samospráv miest Stropkov a Korczyna týkajúce sa podmienok a harmonogramu realizácie projektu, v rámci konferencie bude otvorený diskusný panel „ Stretnutie kultúr Karpatského pohoria“ za účasti miestnych tvorcov a animátorov kultúry pracujúcich v oblasti tvorby projektov
  Termín: november 2013

 2. Modernizácia a adaptácia objektov na strane slovenskej a poľskej pre potreby realizácie a rozvoja cezhraničnej spolupráce v oblasti Karpatského pohoria medzi mestom Stropkov a gminou Korczyna

  a) Kompletná rekonštrukcia Domu kultúry v Stropkove (vnútorná rekonštrukcia divadelnej sály – elektroinštalácia, vzduchotechnika, výmena javiska, oprava strechy, zateplenie budovy, výmena okien a dverí a nákup zariadenia

  b) Kompletná rekonštrukcia budovy zámočku generála Szeptyckiego v Korczyne.

  Adaptácia objektu pre využívanie na kultúrne účely, výstavy a vzdelávacie aktivity (rekonštrukcia vnútrajška budovy, inštalácia strechy, izolácia stien, stropov a podláh. Prebudovanie a prispôsobenie stavby do projektovanej funkcie objektu.
  Termín: január – október 2014

 3. Realizácia spoločných cezhraničných kultúrnych aktivít v Stropkove a v Korczyne majúc na mysli integráciu kultúrnych stredísk. Cieľom týchto aktivít bude stála a efektívna spolupráca v oblasti kultúry s využitím zmodernizovaných objektov na strane slovenskej a poľskej

  a) zriadenie poľsko – slovenskej galérie amatérskeho maliarstva, rezbárstva a ľudovej tvorivosti v Stropkove
  Termín: marec 2014

  b) Organizácia poľsko – slovenskej umeleckej akadémie za účasti súborov, tvorcov miestnej kultúry spojenej s tematickou kulinárskou súťažou v Korczyne
  Termín: apríl 2014

  c) “ Slovenský deň“ v rámci Korczynského jarmoku. Jarmok v Korczyne je cyklickou udalosťou s charakterom výstavno – umeleckým. Počas jarmoku bude zorganizovaný „Slovenský deň“ s charakterom prezentácie remeselných výrobkov, kultúrnych vystúpení slovenských umelcov ( hudba, tanec, spev poézia, maliarstvo, rezbárstvo zanikajúce remeslá)
  Termín: júl 2014

  d)„Poľský deň“ v rámci Obnoveného stropkovského jarmoku. Počas „Poľského dňa“ zorganizovaného v rámci Obnoveného jarmoku v Stropkove budú predstavené poľskými umelcami rôzne formy kultúry spojené s Podkarpatským regiónom
  Termín: august 2014

 4. Vydanie slovensko – poľskej brožúry (bulletinu) o priebehu a realizácii projektu. Bulletin bude poukazovať na efektívnu spoluprácu vychádzajúcu z realizácie projektu medzi partnermi. Náklad 800 kusov

 5. Konferencia na ukončenie realizovaného projektu v Korczyne
  Termín: december 2014


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *