Plánované aktivity projektu

 1. Úvodná konferencia – stretnutie vedenia samospráv miest Stropkov a Korczyna týkajúce sa podmienok a harmonogramu realizácie projektu, v rámci konferencie bude otvorený diskusný panel „ Stretnutie kultúr Karpatského pohoria“ za účasti miestnych tvorcov a animátorov kultúry pracujúcich v oblasti tvorby projektov
  Termín: november 2013
 2. Modernizácia a adaptácia objektov na strane slovenskej a poľskej pre potreby realizácie a rozvoja cezhraničnej spolupráce v oblasti Karpatského pohoria medzi mestom Stropkov a gminou Korczyna
  a) Kompletná rekonštrukcia Domu kultúry v Stropkove (vnútorná rekonštrukcia divadelnej sály – elektroinštalácia, vzduchotechnika, výmena javiska, oprava strechy, zateplenie budovy, výmena okien a dverí a nákup zariadenia. 
  b) Kompletná rekonštrukcia budovy zámočku generála Szeptyckiego v Korczyne.
  Adaptácia objektu pre využívanie na kultúrne účely, výstavy a vzdelávacie aktivity (rekonštrukcia vnútrajška budovy, inštalácia strechy, izolácia stien, stropov a podláh. Prebudovanie a prispôsobenie stavby do projektovanej funkcie objektu
  Termín: január – október 2014
 3. Realizácia spoločných cezhraničných kultúrnych -aktivít v Stropkove a v Korczyne majúc na mysli integráciu kultúrnych stredísk. Cieľom týchto aktivít bude stála a efektívna spolupráca v oblasti kultúry s využitím zmodernizovaných objektov na strane slovenskej a poľskej
  a) zriadenie poľsko – slovenskej galérie amatérskeho maliarstva, rezbárstva a ľudovej tvorivosti v Stropkove
  Termín: marec 2014
  b) Organizácia poľsko – slovenskej umeleckej akadémie za účasti súborov, tvorcov miestnej kultúry spojenej s tematickou kulinárskou súťažou v Korczyne
  Termín: apríl 2014 
  c) “ Slovenský deň“ v rámci Korczynského jarmoku. Jarmok v Korczyne je cyklickou udalosťou s charakterom výstavno – umeleckým. Počas jarmoku bude zorganizovaný „Slovenský deň“ s charakterom prezentácie remeselných výrobkov, kultúrnych vystúpení slovenských umelcov ( hudba, tanec, spev poézia, maliarstvo, rezbárstvo zanikajúce remeslá)
  Termín: júl 2014
  d)„Poľský deň“ v rámci Obnoveného stropkovského jarmoku. Počas „Poľského dňa“ zorganizovaného v rámci Obnoveného jarmoku v Stropkove budú predstavené poľskými umelcami rôzne formy kultúry spojené s Podkarpatským regiónom
  Termín: august 2014
 4. Vydanie slovensko – poľskej brožúry (bulletinu) o priebehu a realizácii projektu. Bulletin bude poukazovať na efektívnu spoluprácu vychádzajúcu z realizácie projektu medzi partnermi. Náklad 800 kusov
 5. Konferencia na ukončenie realizovaného projektu v Korczyne
  Termín: 12/2014

 


 1. KONFERENCJA otwierające – 11.2013 – spotkanie samorządowe partnerów ze Stropkova i Korczyny dotyczące ustaleń szczegółów harmonogramu realizacji projektu – otwarty panel dyskusyjny „NA STYKU KULTUR POGÓRZA KARPACKIEGO” z udziałem lokalnych twórców i animatorów kultury działających na obszarach partnerów projektu.
 2. Modernizacja oraz adaptacja obiektów po stronie Słowackiej i Polskiej do potrzeb realizacji i rozwoju współpracy transgranicznej w obszarze Pogórza Karpackiego pomiędzy Miastami Stropkov i Gminą Korczyna.
  a) Przeprowadzenie kompleksowego remontu Domu Kultury w Stropkowie (remont wnętrza, elewacji zewnętrznych wraz z dociepleniem budynku, wymiana stolarki zewnętrznej oraz zakup wyposażenia)
  b) Przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku Dworku Generała Szeptyckiego w Korczynie – adaptacja obiektu do pełnienia funkcji kulturalnych, wystawowych i naukowych 
  (remont wnętrza, instalacji, remont dachu, izolacji ścian, stropów i posadzek, przebudowa – dostosowanie do projektowanej funkcji obiektu) (01-10.2014).
 3. Realizacja wspólnych transgranicznych przedsięwzięć kulturalnych w Sropkovie i Korczynie mających na celu integrację środowisk kulturalnych i społecznych.
  a) Organizacja Słowacko-Polskiej Galerii Amatorskiego Malarstwa, Rzeźby oraz Rękodzieła Ludowego w Stropkovie – 03.2014
  b) Organizacja Polsko-Słowackiej Biesiady Artystycznej z udziałem grup artystycznych, twórców lokalnych, połączeń z tematycznym Konkursem Kulinarnym w Korczynie – 04.2014
  c)  „Dzień Słowacki” w ramach JARMARKU KORCZYŃSKIEGO – 07.2014, Jarmark Korczyński jest imprezą cykliczną o charakterze wystawowo-artystycznym. W ramach Jarmarku zorganizowany zostanie „Dzień Słowacki” polegający na prezentacji dorobku kulturowego artystów słowackich w Polsce (taniec, muzyka, śpiew, rzeźba i malarstwo oraz zanikające zawody, poezje
  d) „Dzień Polski” w Ramach Jarmarku Stropkovskiego – 08.2014, Podczas „Dnia Polski” zorganizowanego w Stropkovie zaproponowane zostaną przez Polskich twórców i artystów różne formy kultury związane z regionem Podkarpacia.• Działania te będą mieć na celu doprowadzenie do stałej efektywnej współpracy i wymiany kulturalnej z wykorzystaniem modernizowanych obiektów po stronie Słowackiej i Polskiej
 4. Wydanie Słowacko- Polskiego folderu promocyjnego. Folderten ukazywał będzie efekty współpracy pomiędzy partnerami wynikające z realizacji projektu
 5. Konfrontacja podsumowująca realizację projektu – Korczyna, 12.2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *